سازنده انواع دستگاههای شیلنگ PVC و لوله های خرطومی و آزمایشگاهی

قالب در اندازه مختلف